3 Ekim 2016 Pazartesi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odasından Kamuoyuna Önemle DuyurulurBafra Karma ve Medikal İhtisas ve Bafra Sera OSB ile ilgili basında yer alan sorular, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık adına cevaplandırılmıştır.
Soru 1- Sera OSB’nin Başkanı ve Yönetimi Kimlerden oluşuyor?
Cevap 1- Bafra SERA OSB Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Belediyesi, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ticaret Borsası ve Bafra Ziraat Odasının ortaklığı ile oluşmaktadır.
Bafra Sera OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Samsun Valisi Sayın İbrahim ŞAHİN olup,   21/12/2015 tarihinde yapılan Müteşebbis Heyet toplantısında yapılan seçim sonucunda;
Yönetim Kurulu Başkanlığına Samsun Vali Yardımcısı Sayın Haluk ŞİMŞEK, Üyeliklere ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd. Sayın Sefer ARLI, Bafra Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim SÜZEN, Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Namık KİBAROĞLU ve Bafra Ziraat Odası Başkanı Sayın Osman TOSUNER seçilmişlerdir.
Bafra SERA OSB Yönetim Kurulu oluşturulduğu tarihe kadar SERA OSB Bürokratik işlemleri Odamız tarafından yürütülüyordu.  Yönetim Kurulu Oluşturulduğu tarihten itibaren ise tüm bürokratik işlemleri Bafra Sera OSB Yönetim Kurulu yürütülmektedir. Oda olarak ortağı olduğumuz Sera OSB ye bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada her türlü desteği vermeye devam ediyoruz.
Soru 2- Bafra SERA OSB Başkanı ve Yönetim Kurulu Maaş alıyor mu?
Cevap 2- Bafra Sera OSB maaş ödemesi yapılmamaktadır.
Soru 3- Yapılan Toplantılarda Yönetim Kurulu Oturum Harcı alıyor mu?
Cevap 3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Müteşebbis Heyet Üyeleri 15.04.2000 tarihin ve 24025 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4562 Sayılı OSB Kanununun 17.maddesine göre;  müteşebbis heyet, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile, denetim kurulu üyelerinden kamu personeli olanlara toplantı başına huzur hakkı, diğerlerinede huzur hakkı veya aylık ücret ödenebilir denmektedir. Huzur hakları ve ödenecek ücretin aylık miktarı her yıl müteşebbis heyet tarafından belirlenmektedir.
Ancak SERA OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Oluştuğu günden itibaren Oturum Harcı veya benzer bir ücret ödemesi yapılmamıştır.
Soru 4- Yönetimdeki Üyeler sık sık değişiyor bunun sebebi nedir?
Cevap 4- Bafra SERA OSB Yönetim Kurulu oluştuğu tarihten (21/12/2015) itibaren bu güne kadar Yönetim Kurulu Üyelerinde hiçbir değişiklik olmamıştır.
Soru 5- Medikal OSB, Osb, Sera Osb 3 kuruluşun Yönetiminde aynı kişiler bulunuyormu. Bulunuyorsa bu üyeler 3 kuruluştan da ayrı ayrı maaş alıyormu?
Cevap 5- Bafra da halen kurulu bulunan 3 değil 2 OSB vardır.   Bunlardan biri 1997 yılında çalışmalara başlatılan ve 1998 yılında kurulan Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB(o zaman Bafra OSB olarak kurulan OSB 08/06/2016 tarihinde isim değişikliği yaparak Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB adını almıştır), diğeri ise Bafra SERA OSB’dir.
Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB ortakları Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Bafra Belediyesi ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odasıdır.
Yönetim Kurulu Başkanı Bafra Belediye Başkanı Sayın Zihni ŞAHİN, Başkan Yardımcısı Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Göksel BAŞAR, üyeleri ise Vali Yrd. Sayın Hakan KUBALİ, Bafra Belediye Başkan Yrd. Sayın Hüseyin ÇAMAŞ ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Sayın Mehmet KARAMAN’dan oluşmaktadır.
4562 Sayılı Kanunun İlgili maddesine istinaden toplantılara katılan üyelere katıldıkları toplantı gereği huzur hakkı ödenmektedir.
OSB Kanunu gereği bir kişi birden çok OSB’nin Yönetiminde yer alamayacağı gibi ücrette alması mümkün değildir.
Sorulan sorulara ek olarak devam niteliğinde yapılan yayınlarda OSB’ler de devamlı Müteşebbis Heyetin değiştiği iddia edilmektedir.
4562 SAYILI KANUNUN 6.MADDESİNE GÖRE OSB ORGANLARI;
a)         Müteşebbis Heyet
b)        Yönetim Kurulu
c)         Denetim Kurulu
d)        Bölge Müdürlüğüdür.

4562 sayılı kanunun 7.maddesine göre müteşebbisheyet enaz üç ayda bir defa başkan veya başkanın yokluğunda başkanvekilinin başkanlığında salt çoğunlukla toplanır, görev süreleri 2 yıldır.15 asil ve 15 yedek üyeden oluşur.
4562 sayılı kanunun 8.maddesine göre yönetim kurulu en az ayda iki defa başkan veya başkanın yokluğunda başkanvekilinin başkanlığında salt çoğunlukla toplanır. Görev süreleri 2 yıldır.5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Denilmektedir. İlgili Kanun gereği 2 yılda bir OSB Müteşebbis Heyeti üyeleri yenilenmektedir. Bu açıdan OSB Müteşebbis Heyet üyeleri gelişi güzel değil kanun gereği 2 yılda bir değişmektedir.  Bu durumla ilgili işlemler Bafra OSB Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Bafra Medikal OSB kurulacak ama boş arsadan başka bir şey yok?
Yapılan çalışmalar neticesinde mevcut OSB nin 2 etabına kurulacak olan Medikal İhtisas OSB için 08/04/2016 tarihinde olumlu ÇED raporu alınmış ve bu durum kamuoyu ile paylaşılmıştı. Olumlu ÇED raporunun akabinde Bafra OSB nin ismi değiştirilerek Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB adını almıştır. Şu an itibari ile altyapı ihalesi beklenmektedir.  Ancak 15 Temmuz süreci dolayısıyla geline bu olağan dışı durum dolayısıyla Bürokraside yapılan değişiklikler nedeni ile işler daha yavaş işlemekte olup, Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB Yönetim Kurulu olarak yapılacak işin takipçisi olmaya devam etmekteyiz.
SERA OSB’nin akıbeti sorulmakta?
Sera OSB de gelinen süreç hakkında ilk sorularda cevap verilmişti. Şu an itibari ile SERA OSB Yönetim Kurulu tarafından SERA OSB’nin Yatırım Programına alınması için başvuruda bulunulmuş, onay için gerekli olan Bilgilendirme Raporu ve Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporları hazırlanmaktadır.  Ayrıca 1/1000 ve 1/5000 lik hali hazır haritaları yaptırılmıştır.
Onaylatılan AB Projeleri sorulmaktadır?
Kurucusu olduğumuz Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB tarafından halen yürütülmekte olan ve proje ortağı olduğumuz 2.613.043 EURO değerindeki AB projesi devam etmektedir. Proje kapsamında Bafra OSB de hizmet binası inşaatı yapılmakta, üyelerimize ihracat konusunda bilgi ve destek verilmekte, ayrıca proje kapsamında üyelere danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası olarak hiçbir üye ayrımı gözetmeksizin üyelerimiz ile Meslek Grupları ile ayrı ayrı olmak üzere her yıl en az bir defa bir araya gelinerek İstişare ve bilgilendirme toplantıları yapılmakta ve üyeler ile toplantı akabinde akşam yemeği yenilmektedir. Bu toplantılarda üyelerin talepleri ve istekleri dinlenmekte, talepler değerlendirilerek sorun ve çözüm önerileri Kurum ve Kuruluşlara bildirilmektedir.
Ayrıca yeni kayıt olan üyelerimize hayırlı olsun ziyareti yapılmakta, mevcut üyelerimizin iş yerleri ziyaret edilerek sorunları dinlenmektedir.
Meclisinde FETÖ terör örgütü olayında gözaltına alındığı iddia edilmektedir?
Bu güne kadar FETÖ terör örgütü kapsamında hiçbir Meclis Üyesi gözaltına alınıp ifadeye çağrılmamıştır.
Kayyum atansın denilmektedir?
Ticaret ve Sanayi Odalarının nasıl kurulacağı, ne gibi görevler ifa edeceği ve görevlerinin nasıl sona ereceği konusunda 5174 sayılı Kanun uyarınca net bir şekilde ifade edilmektedir. Bu Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda üyelerimize ve halkımıza açık ve şeffaf bir şekilde ilk gün ki aşk ve şevk ile hizmet vermeye devam edeceğiz.
Bu kanun uyarınca görev ve sorumluluklarının bilincinde hareket etmekte olan Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi ve Yönetimi olarak görevine yapılacak olan seçime kadar devam edecektir.
Saygılarımızla,


6 Eylül 2016 Salı

Bilişim Kulübü İlk Periyot Eğitimi Tamamlayarak Belgelerini Aldı
06:16, 06 Eylül 2016 Salı
Bafra İş ve İhracatı Geliştirme (BİGEM) Projesi kapsamında yürütülen Bilişim Kulübü eğitimindeki kursiyerlere ilk dönem katılım belgeleri verildi.
AB-Türkiye Ortaklığında Desteklenen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programında yer alan Bafra İş ve İhracatı Geliştirme Projesi’nin (BEDU) Bafra’nın bilişim yetkinliğinin geliştirilmesinde önemli rol oynayacak faaliyeti “Bilişim Kulübü Eğitim Programı”’nın ilk dönemi Mesut Tatlı’nın eğitmenliğinde HTML ve CSS eğitimleri ile tamamlandı. 48 saat süren programda devamlılık gösteren ve sınavlardan başarı ile geçen katılımcılara sertifikaları verildi.
Sertifika törenine Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra TSO Başkanı Göksel Başar, Proje takım lideri Mike Man, Projesi Kobi İş Geliştirme Uzmanı Pınar Özbay ve kursiyerler katıldı.
Bafra TSO Başkanı Göksel Başar yaptığı konuşmada, Avrupa fonlarından kazandığımız Bigem (Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezi) yavaş yavaş elle tutulur bir şeyler vermeye başladı. Sizin gibi böyle genç kardeşlerimizin bu şekilde eğitim alarak ve bu şekilde hizmet vermesi bizim için mutluluk vericidir.
Başar “Bilişim Kulübü BİGEM projesinin altında gerçekleştirilen bir bölümüdür. Bu bölüm ile Bilişim ve bilgisayar teknolojilerine ilgi duyan üyeleri bir araya getirerek, ortak projeler üretmelerine katkı sağlamak ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermek amaçlanmaktadır” 8 milyon 300 bin TL’lik kazanılan bu proje yavaş yavaş Bafra’ya, Bafra’nın çocuklarına, bölgemizin insanlarına fayda vermeye başladı ilk atılım olarak bunu gösterebiliriz. Sizlerde böyle bir kursa katıldığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim.’’ dedi.
Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ise ‘’Son yıllarda Bafra’mız da, yapılan yatırımlarla birlikte OSB (Organize Sanayi Bölgesi)’inde yerimiz çok az kaldı. Zaman artık bilişim çağı gerçekten bu anlamda. BİGEM’ in bünyesinde sizlerin de buraya katılarak, kendinizi geliştirmeniz, yetiştirmeniz çok önemli bu anlamda bu kursa katılan ve sertifika almaya hak kazanan çocuklarımızı tebrik ediyorum.’’ dedi.
Konuşmalarının ardından HTML ve CSS eğitimleri ile tamamlayan 19 kursiyere sertifikaları verildi. Sertifika töreninden sonra hatıra fotoğrafı çekinildikten sonra program sona erdi.Bafra TSO’dan Samsun KOSGEB ile Girişimcilik Eğitimi Mutabakatı

Girişimcilik destek programı kapsamında, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası ve Samsun KOSGEB Müdürlüğü işbirliği ile “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” planlandı.
Samsun KOSGEB Hizmet Müdürlüğünde gerçekleşen mutabakat imza törenine Samsun KOSGEB Müdürü Ahmet DURSUNOĞLU, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR ile Oda Genel Sekreteri Talip ŞAHİN katıldı.
Samsun KOSGEB Hizmet Müdürü Ahmet DURSUNOĞLU yaptığı açıklamada;"Samsun KOSGEB Müdürlüğü olarak daha fazla Firmaya ve Girişimciye ulaşmak için yoğun şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası ile yapmış olduğumuz mutabakat neticesinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi  tertip etmiş bulunmaktayız. Bölgemize ve Katılımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Bafra TSO Başkanı Göksel Başar yaptığı açıklamada;"Faaliyet alanımız içerisinde bulunan ilçelerimiz için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi yapılmasına yönelik Bafra TSO olarak bir planlama yaparak Samsun KOSGEB Müdürlüğü ile görüşmelerimiz akabinde ortak bir protokol imzalamış bulunmaktayız.
Yaptığımız protokol nezdinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitim programı açılmış olup başvurular Bafra Ticaret ve Sanayi Odası internet sitesi (www.bafratso.org.tr) üzerinden çıkartılacak formun doldurulup Odaya teslim edilmesi ile gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 27.09.2016’dır.  Başvuruların ardından 29.09.2016 tarihinde Bafra Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşecek mülakat ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılmaya hak kazanan 30 kişi belirlenecektir.
Başar "Eğitim programı Bafra TSO Toplantı salonunda gerçekleşecek olup 3-6 Kasım 2016 tarihileri arasında gerçekleşecek ve her gün 08.00–17.00 saatleri arasında toplam 4 gün 32 saat sürecektir. Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar, sertifikalarını alarak, iş fikirlerini KOSGEB ile paylaşacaklar. Kurul tarafından kabul edilen iş fikirlerine de 50 bin liraya kadar hibe, 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi imkanı KOSGEB tarafından sağlanacaktır" dedi.

Bafra TSO Akreditasyon Geliştirme Ziyareti Tamamlandı

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası'nda Akreditasyon Geliştirme Ziyareti gerçekleşti.
Oda Borsa akreditasyon sisteminde 5.dönemde yer alan Bafra Ticaret ve Sanayi Odası için geliştirme ziyaretinde bulunuldu. Bafra TSO Akreditasyon sürecini gözlemlemek amacıyla yapılan geliştirme ziyaretini; Türk Loydu Vakfı'ndan Yönetim Sistemleri Baş tetkikçisi Ali Topal gerçekleştirdi.
Geliştirme ziyaretinde yapılan açılış ve günün sonunda gerçekleşen kapanış toplantılarına Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Mustafa Tokur, Yönetim Kurulu Sayman üyesi Kenan Kalay, Yönetim Kurulu üyesi ve Akreditasyon Kurulu üyesi İbrahim Süzen, Yönetim Kurulu üyeleri Coşkun Atasoy ve Tayfun Erduran, Oda Genel Sekteri Talip Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı ve Akreditasyon sorumlusu Ayhan Avcı katıldı.
Türk Loydu Vakfı'ndan Yönetim Sistemleri Baş tetkikçisi Ali Topal kapanış konuşmasında “Bafra TSO’ nun yürütmekte olduğu sistemin gayet başarılı olduğu, sadece denetimden denetime hazırlık yapılmadığı işleyen iyi bir sistemin olduğunu ve sürekli iyileştirme yapıldığını gözlemlediğini ifade etti.
Gözetim sırasında ziyarette bulunan Bafra TSO Başkanı Göksel Başar Türk Loydu Vakfı'ndan Yönetim Sistemleri Baş tetkikçisi Ali Topal’a hoş geldiniz diyerek şunları ifade etti. “Bafra TSO olarak üyelerimize en iyi hizmeti vermek için akreditasyon çalışmalarına önem vermekteyiz. Akreditasyon süreci ile ilgili her türlü desteği üst yönetim olarak vermekle birlikte bu süreci iyileştirmek ve geliştirmek için faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar dileriz” dedi.
Akreditasyon sistemi Türkiye genelinde Oda/borsaların performans standartlarını yükseltmek ve üyeleri olan iş dünyasına daha etkili hizmet (iş destekleri gibi) verilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2008 yılında da TOBB Akredite Oda sistemine dahil edilmiştir.

5 Ağustos 2016 Cuma

15 Temmuz Yardım Kampanyası

Sayın Başbakanımızın 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerine ve yaralanan vatandaşlarımıza yönelik başlatılan yardım kampanyasına ilişkin yayınladığı 2016/18 sayılı genelge aşağıdadır:

 “Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik menfur 15 Temmuz 2016 silahlı darbe teşebbüsü, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, Hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. Bu vesile ile şanlı tarihimizin sayısız örneklerinde olduğu gibi millet ve devlet kenetlenmesi bir kez daha kendini göstermiştir.

Söz konusu hain silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak için Hükümetimiz şehit ve gazilerimize tanınan bütün hakları tanımış ve tüm imkanlarını da seferber etmiştir. Ayrıca, hamiyetperver aziz milletimiz de yaşanan bu acı karşısında yoğun yardım etme talebinde bulunmuştur.

Milletimizin bu yoğun taleplerini karşılamak amacıyla, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlendirilerek bir yardım kampanyası başlatılmış ve genelge ekinde belirtilen banka hesapları açılmıştır.

Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri yardımlarını belirtilen hesaba yapabileceklerdir.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.”


15 TEMMUZ YARDIM KAMPANYASI HESAP NUMARALARI
T.C. ZİRAAT BANKASI ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ
TL - Hesap IBAN No:
ABD Doları Hesap IBAN No: 
EURO Hesap IBAN No:
Banka Swift Kod No: 
TR710001001745032156205010
TR440001001745032156205011    
TR170001001745032156205012 
TCZBTR2A
Hesap No: 17453215620-5010
Hesap No: 17453215620-5011
Hesap No: 17453215620-5012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ/ANKARA ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No:  
ABD Doları Hesap IBAN No:  
EURO Hesap IBAN No:   
Banka Swift Kod No: 
TR220001500158007304883112
TR890001500158048016278449
TR190001500158048016278448
TVBATR2A
Hesap No: 00158007304883112
Hesap No: 00158048016278449
Hesap No: 00158048016278448

T.HALK BANKASI BAKANLIKLAR/ANKARA ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No:
ABD Doları Hesap IBAN No:  
EURO Hesap IBAN No:  
Banka Swift Kod No: 
TR560001200940800005000222
TR950001200940800058000223 
TR680001200940800058000224 
TRHBTR2A
Hesap No: 05000222
Hesap No: 58000223
Hesap No: 58000224


Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom (Avea) GSM operatörlerinin “1507” kısa mesaj numarasına “15 Temmuz” yazıp göndererek 5 (Beş) TL karşılığı bağışta bulunabileceklerdir.


2 Ağustos 2016 Salı

Samsun KOSGEB Müdürlüğü ve Bafra TSO’dan Firma Ziyaretleri


Samsun KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet DURSUNOĞLU, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR, Bafra TSO Genel Sekreteri Talip ŞAHİN ve Samsun KOSGEB Hizmet Merkezi Kobi Uzmanı Nebahat AYAN LİVAOĞLU Bafra’da firma ziyaretlerinde bulundular.
Samsun Kosgeb Hizmet Müdürü Ahmet DURSUNOĞLU ve KOBİ Uzmanı Nebahat AYAN LİVAOĞLU,  Kobi Gelişim Destek Programı kapsamında KOSGEB’e  proje sunmuş olan firmalar ile ikili görüşmeler yapmak, sunulmuş olan projelerin sağlıklı bir şekilde değerlendirme olanağı sağlamak için firma ziyaretlerinin önemli olduğunu belirttiler. SEM TEKSTİL, ELİFYA MOBİLYA, COŞKAR ZİRAİ ALETLER, İBRAHİM BIYIK ve İmar Grup İnşaat firmaları program kapsamında ziyaret edilmiştir.
KOSGEB Samsum Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet DURSUNOĞLU ;
‘’Samsun Kosgeb Hizmet Müdürlüğü olarak veri tabanımıza kayıt olmuş ve KOSGEB Destek Programlarından yararlanmak İçin Proje sunmuş olan firmalarımıza yerinde ziyaretler yaparak daha sağlıklı değerlendirmeler yapma fırsatını yakalamış oluyoruz. Firmalarımızın yaptıkları faaliyetleri istişare ederken onları doğru Desteklere yönelmesi konusunda istişarelerde bulunuyoruz. Samsun KOSGEB Hizmet Merkezi olarak çalışmalarımız ve ziyaretlerimiz devam edecektir.’’ dedi
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR ;
‘’Bölgemizden talep edilen Girişimcilik Kurslarının açılması, Haftanın bir günü Samsun KOSGEB Müdürlüğünden bir Uzmanın Odamızda Üyelerimize danışmanlık hizmeti vermesi ve KOSGEB’e Proje sunmuş firmaların ziyaretleri Samsun KOSGEB Hizmet Müdürlüğü ile yaptığımız ortak çalışmalardan sadece birkaç tanesidir. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin ve Bölgemizin taleplerini gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam edecektir. ‘’ dedi.

30 Temmuz 2016 Cumartesi

Bafra TSO Demokrasi Nöbetinde

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (Bafra TSO), demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara ikramda bulundu.
Bafra TSO, darbe girişimine karşı Kent Meydanı'nı boş bırakmayarak, 15 Temmuz akşamı başlatılan demokrasi nöbetine devam eden vatandaşlara, simit ve meyve suyu ikram ederek, destek oldu. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Oda personelinin de katıldığı demokrasi nöbetinde Bafra TSO Başkanı Göksel Başar “Demokrasi bizim tek vazgeçilmezimizdir” dedi.
Başar “15 Temmuz gecesi yapılan darbe girişiminin karşısında adeta tek vücut olarak karşı durduğumuz ve demokrasimize sahip çıktığımız geceden beri halkımız meydanlara akın etmiş ve demokrasimize eşi görülmemiş bir birliktelik ile sahip çıkılmıştır” dedi.